ŠMM ministro įsakymu Nr. V-202 pakeistas Profesinio mokymo bendrųjų dalykų klasifikatorius - Švietimo informacinių technologijų centras