Grįžti į pradžią

Apie projektą

iTEC – Europos Komisijos Bendrosios mokslo programos finansuojamas projektas.

Trukmė: 2010 m. rugsėjis – 2014 m. rugpjūtis.

Projektas siekia išbandyti žinomų ir naujai atsirandančių technologijų efektyvų taikymą pamokose. iTEC komanda tiria, kaip žinomos ir naujai atsirandančios technologijos gali būti efektyviai taikomos pamokose per ateinančius penkerius ar dešimt metų.

iTEC tikslas – įvertinti technologijomis grįsto mokymosi veiklą ir naujus metodus, kurie:

  • įtraukia mokytojus, mokinius ir suinteresuotus partnerius;
  • tinkami įvairioms šalims ir mokykloms, pasiekusioms skirtingus lygius IKT diegimo ir taikymo srityse;
  • suteikia projekto partneriams galimybę kurti tokias technologijas, kurias galima palyginti bei įvertinti.

Projektą sudaro penki etapai, kurių metu bandomi bei vertinami iTEC partnerių plėtojami mokomieji scenarijai, skirti ateities mokyklai.

Daugiau nei 600 mokytojų iš 18 šalių visoje Europoje prisidėjo prie ateities klasės kūrimo dalyvaudami iTEC projekte.

Daugiau nei 500 klasių išbandė naujovišką mokymo ir mokymosi praktiką, diegiant daugiau nei 25 iTEC scenarijų bibliotekoje pasiūlytų mokomųjų scenarijų ir įvairią mokomąją veiklą.

Projekto rezultatai Lietuvoje

Projekto metu buvo įgyvendinta 10 mokomųjų scenarijų ir sukurti 173 bandomieji projektai. Pirmų trijų etapų tyrimai parodė, kad „iTEC“ projekto inovatyvius mokymosi scenarijus aktyviausiai Europoje įgyvendino Lietuvos mokytojai.

Pirmojo etapo metu Lietuvoje buvo atrinkti 2 mokomieji scenarijai, kurie entuziastingai priimti ir išbandyti mokytojų ir mokinių. Pagal šiuos scenarijus 51 klasėje parengti įvairių dalykų bandomieji projektai.

Antrojo etapo metu Lietuvos projekto komandos atrinkti nauji 2 mokomieji scenarijai taip pat įkvėpė bandomųjų mokyklų mokytojus ir mokinius sukurti 45 klasėse naujoviškos ugdymo praktikos projektus.

Trečiojo etapo metu Lietuvoje vyko dar dviejų mokomųjų scenarijų bandymai ir sukurti 28 nauji projektai.

Ketvirtame etape įvairių dalykų mokytojai išbandė 2 naujus scenarijus ir sukūrė su mokiniais 27 mokomuosius žaidimus bei istorijas.

Penktajame etape mokytojai pritaikė du scenarijus, sukūrė 22 projektus ir savo nuožiūra rinkosi bei derino projekto iTEC sukurtas technologijomis grįstas mokymo(si) veiklas.