Grįžti į pradžią

Ištekliai

ĮRANKIAI – iTEC projekto metu sukurti  ir naudojami technologiniai ištekliai.

METODINIAI IŠTEKLIAI – mokytojams, kurie pasirengę patys kurti ir taikyti patrauklius naujoviškus mokymo(si) scenarijus ir veiklas.