Grįžti į pradžią

Metodiniai ištekliai

Mokytojai, kurie pasirengę patys kurti ir taikyti patrauklius naujoviškus mokymo(si) scenarijus ir veiklas, gali pasinaudoti iTEC kūrimo priemonėmis. Jos pateikia atradimus apie ugdymo proceso inovacijas ir jo kūrimą:

  • Eduvista – Ateities klasės kūrimo priemonės
  • Edukata – Inovatyvių mokymosi veiklų kūrimo priemonės
  • Eduteka – Technologijos mokymosi veiklų kūrimui

Čia galima rasti mokymo(si) scenarijus ir veiklas, kurios siejamos su priemonėmis ir ištekliais, reikalingais norint jas sėkmingai atlikti:

Norintiems įgyvendinti projektus savo klasėse yra parengta „Projekto iTEC medžiaga mokytojui“