Grįžti į pradžią

Edukata

Edukata yra projekto kūrimo modelis, padedantis pedagogui  sukurti projekto planą, naudojantis scenarijumi. Edukatos modelis yra įkvėpimo šaltinis pedagogui, norinčiam sustiprinti savo gebėjimus kurti mokomąsias veiklas ateities klasėje ir plėsti bei gerinti švietimo projektavimo įgūdžius.

Trumpas Edukatos pristatymas

Edukata prasideda įkvepiančio scenarijaus pasirinkimu ir padeda mokytojui sukurti ateities klasės mokymosi veiklas, kurios atspindėtų pagrindinius scenarijaus aspektus, asmeninius mokinių poreikius ir interesus ir mokymosi turinį. Mokymosi veiklos turėtų būti dokumentuotos taip, kad jas galėtų naudoti bet kuris mokytojas, neatsižvelgiant į mokomąjį dalyką.

Projekto kūrimas naudojant Edukatą

Edukata yra atspirties taškas kuriant ateities klasės mokymosi veiklas. Edukata verčia mokytoją išeiti iš komforto zonos.   Rekomenduojame naudoti Edukatos projektavimo procesą nuolat, norint išsiugdyti tvirtus ateities mokyklos mokomųjų veiklų kūrimo įgūdžius.

Pradėkite inovatyvių mokymosi veiklų kūrimą žingsnis po žingsnio

  1. Pasirinkite mokymo(si) scenarijų tinkamą adaptavimui;
  2. Perskaitykite jo pradinę versiją;
  3. Papasakokite jį pritaikydami Lietuvos, savo mokyklos kontekstui;
  4. Pasirinkite arba sukurkite reikalingas mokymo(si) veiklas;
  5. Pasirinkite reikalingas technologijas.

Detaliau skaitykite Edukata vadovą.