Grįžti į pradžią

Mokomosios veiklos

iTEC mokomosios veiklos sudarytos ugdomųjų scenarijų pagrindu ir aprašo detaliau, ką galima atlikti klasėje. iTEC mokomosios veiklos plėtojamos bendradarbiaujant mokytojams, politikams, ekspertams, verslo atstovams.

Mokomąsias veiklas taiko iTEC bendruomenės mokytojai, išbandydami jas klasėje ir integruodami inovacijas, paimtas iš ugdomųjų scenarijų. Šie mokytojai vėliau patys apibrėžia mokymosi tikslus, kontekstą ir veiklą. Mokomosios veiklos dažnai apima komandų sudarymą, duomenų rinkimą už mokyklos ribų ir prezentacijų rengimą.

Pirmų keturių etapų mokomųjų veiklų biblioteka ir išsamūs aprašymai anglų kalba

http://itec.aalto.fi/learning-stories-and-activities/

Mokymosi veiklos lietuvių kalba