Kvietimas dalyvauti SELFIE forume - Švietimo informacinių technologijų centras